A+ A-

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Oto dwanaście fascynujących, wiejskich, drewnianych kościółków, z których każdy ma swoją niezwykłą historię i ciekawą teraźniejszość. Niemal wszystkie parafie powstały tu w średniowieczu, z fundacji rycerskich, książęcych, bądź duchownych. Obecne świątynie
wzniesione zostały w stuleciach XVI-XIX. Niemal w każdej świątynce ujrzymy dzieła sztuki począwszy od epoki gotyku, przez barok, po czasy współczesne. Wiążą się z nimi ważne postaci, wydarzenia lub legendy.

Najbardziej tajemnicza legenda mówi o przeniesieniu cudownego obrazu Matki Boskiej z kaplicy pałacowej Bolesława Chrobrego na Lednicy do kościółka w Węglewie. Kaplica św. Rozalii w Sławnie stanęła na szczycie starego grodziska w niedostępnym lesie. Jan Kochanowski, wielki poeta polskiego renesansu, był tytularnym proboszczem kościółka w Kicinie – żył z tej posady, gdy tworzył swój genialny przekład Psalmów. Dziś Kicin słynie m.in. z wielkanocnych misteriów Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Przy kościele w Długiej Goślinie mieszkały w czasach zarazy poznańskie benedyktynki. Im też świątnia ta zawdzięcza szereg ciekawych dzieł sztuki. Kościół w Rejowcu (dawny zbór protestancki) ufundował wnuk poety Mikołaja Reja, Andrzej – polityk i zaufany dworzanin króla Władysława IV, spoczywający w parafialnej świątyni w sąsiednich Skokach. W Kiszkowie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej, sławny niegdyś na całą Wielkopolskę. W Raczkowie specjalnej czci doznaje stary krucyfiks, a w Jabłkowie znajduje się wyjątkowy ołtarz, poświęcony wyłącznie
różnym rodzajom aniołów. Stare, młodsze i współczesne obrazy tworzą w kościółku w Łagiewnikach Kościelnych prawdziwy teologiczny traktat o Eucharystii. Natomiast do Wierzenicy przyjeżdżał romantyczny wieszcz Zygmunt Krasiński, odwiedzając swego przyjaciela, filozofa i społecznika Augusta Cieszkowskiego, po którym pozostał w kościele niezwykły nagrobek – jego replika znajduje się w kościele Santa Croce we Florencji. I wreszcie w krypcie w Uzarzewie spoczywa kilka pokoleń wybitnych wielkopolskich ziemian, Żychlińskich. Ich pałac – stojący naprzeciwko – to obecnie muzeum łowiectwa.

 

autor: Jacek Kowalski

DODAJ DO WYCIECZKI
Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka
ul. Kościelna 2
62-004 Czerwonak

turystyka.puszcza-zielonka.pl/szlaki-turystyczne/szlak-kosciolow-drewnianych/

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook