A+ A-

Dni Twierdzy Poznań - Schron Babimojska

Schron przy ulicy Babimojskiej w Poznaniu wybudowany został w trakcie modernizacji południowo-wschodniego odcinka Twierdzy Poznań w latach 1903-1907. Wykonano go z betonu jako kompanijny schron piechoty, składający się z 6 izb żołnierskich, pomieszczenia oficerskiego i magazynowego oraz latryny.
 

Powrót do programu


Poznań, ul. Babimojska (na wysokości nr 9)

telefon: +48 503 092 659

facebook.com/projektschron

 

organizator: Fundacja Poznańczycy

bilety: wstęp bezpłatny

 

  • Zwiedzanie okopu i schronu: 24 i 25 sierpnia, godz. 11:00-19:00
  • Prezentacje o sytuacji militarnej w 1919 roku: 24 i 25 sierpnia, godz. 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Podczas I wojny światowej schron (jak cała poznańska twierdza) został postawiony w stan gotowości bojowej, jednak nie otrzymał szansy sprawdzenia się w boju. Podczas walk o miasto w 1945 roku nie odegrał żadnej roli, leżąc na uboczu głównych walk.

Rosnące na przełomie lat 40. i 50. XX wieku napięcie pomiędzy dawnymi sojusznikami oraz rozwój broni masowego rażenia spowodowały poszukiwania skutecznego sposobu przeciwdziałania skutkom jej użycia, które mogły być poważne także w stosunku do ludności cywilnej. Za jej zabezpieczenie w czasie zimnej wojny na terytorium Polski odpowiadały najpierw formacje Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL), następnie Powszechnej Samoobrony (PS) i w ostatnim okresie Obrony Cywilnej (OC), której działania na terenie tak dużego miasta jak Poznań musiały być koordynowane z bezpiecznego miejsca. 

W poszukiwaniu optymalnej lokalizacji i z uwagi na doskwierającą zapewne szczupłość środków zwrócono uwagę na obiekty zewnętrznego pierścienia fortecznego dawnej Twierdzy Poznań. Wybrano schron piechoty przy ulicy Babimojskiej, który przerobiono na obiekt przeciwatomowy i przystosowano do nowych funkcji. Teren ogrodzono i obsypano ziemią, która w pełni zakryła obiekt. Pod ziemią dobudowano kotłownię, postawiono silnik diesla z prądnicą, zmodernizowano urządzenia filtrowentylacyjne, zmodyfikowano wejścia, a dawne izby żołnierskie zaadaptowano na potrzeby Obrony Cywilnej. 

DODAJ DO WYCIECZKI
Dni Twierdzy Poznań - Schron Babimojska
ul. Babimojska -
Poznań

www.fb.com/projektschron

tel. +48 503 092 659

projektschron@gmail.com
Kontakt
Komunikat został wysłany, dziękujemy!
Wartość wymagana

Wartość wymagana
Nieprawidłowa wartość

Wartość wymagana

Godziny otwarcia
Od:2019-08-24
Do:2019-08-25
sobota:11:00 - 19:00
niedziela:11:00 - 19:00

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook