A+ A-

Dni Twierdzy Poznań - Fort VII

Jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Poznań, zbudowany w latach 1876-1880. Zmodernizowany w latach 1887-1888. W 1902 r. nazwany Fortem Colomb na cześć pruskiego generała, zaś w 1931 r. przemianowany na Fort Floriana Dąbrowskiego, majora wojska polskiego. Obecnie na forcie działa Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, będące oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Po zajęciu Wielkopolski przez Niemców w 1939 r. w miejscu tym utworzono pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – „Konzentrationslager Posen”. W późniejszym czasie nazwa obozu była dwukrotnie zmieniana, początkowo na obóz przejściowy, a następnie na więzienie policji bezpieczeństwa i obóz pracy wychowawczej. W 1939 r. w jednej z remiz artyleryjskich dokonano pierwszej masowej egzekucji ludności cywilnej z wykorzystaniem gazu. Obóz funkcjonował do 1944 r., zaś w latach 1944-1945 działała fabryka „Telefunken” produkująca radiostacje na potrzeby niemieckiego wojska. 


Mieszczące się w Forcie VII Muzeum zajmuje się dokumentowaniem historii obozu koncentracyjnego, przede wszystkim zaś jego więźniów, Wielkopolan. Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty ukazujące ich historię, takie jak dokumenty, korespondencję, zdjęcia, rysunki i przedmioty osobiste. Obecnie prezentowanych jest pięć wystaw poświęconych martyrologii Wielkopolan w okresie II wojny światowej.
 

W Forcie VII z okazji VI Dni Twierdzy Poznań zostaną otwarte niedostępne na co dzień części fortu: kaponiera czołowa i fosa fortu.

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywać się będzie:

- w sobotę (25 sierpnia) o godzinie: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30

- w niedzielę (26 sierpnia) o godzinie: 9.30, 11.30, 13.30, 14.30

W muzeum odbędzie się również kiermasz książek wydawanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

 

 

 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Al. Polska
telefon: +48 61 848 31 38
www.wmm.poznan.plwww.facebook.com/muzeumfort7

   godziny otwarcia: sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-16:00     

(kasy są zamykane na 30 minut przed zamknięciem muzeum)
bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł

 

DODAJ DO WYCIECZKI
Dni Twierdzy Poznań - Fort VII
al. Polska 13
Poznań

www.wmm.poznan.pl

www.facebook.com/muzeumfort7

tel. +48 61 848 31 38
Godziny otwarcia
Od:2017-08-26
Do:2017-08-27
sobota:10:00 - 17:00
niedziela:10:00 - 16:00

Facebook