A+ A-

Oferta pracy w PLOT: specjalista_ka ds. obsługi biura i administracji

Szukamy osoby, która pomoże nam ogarnąć biuro i działania naszej organizacji. Kogoś kto zapanuje nad spotkaniami, dokumentacją, ureguluje strumień korespondencji płynący drogami elektronicznymi i w kopertach.

Oferta pracy: specjalista lub specjalistka ds. obsługi biura i administracji w biurze PLOT

 

Poszukiwane umiejętności i kompetencje:

 • Znajomość języka polskiego na poziomie biegłym.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację w mowie i piśmie.
 • Samodzielność i umiejętność organizacja zadań oraz czasu pracy.
 • Kultura osobista i umiejętność pracy z osobami reprezentującymi różne kręgi kulturowe.
 • Umiejętność tworzenia pism, zaproszeń i innych tekstów.
 • Wykształcenie wyższe.

 

Mile widziane także:.

 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość języków innych niż polski i angielski.

 

Zakres zadań i obowiązków:

 • Przyjmowanie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.
 • Przyjmowanie rozmów telefonicznych.
 • Opieka nad kalendarzem zespołu PLOT i organizacja spotkań.
 • Prowadzenie rejestrów: korespondencji, umów itp.
 • Dbanie o ciągłość zaopatrzenia biura w niezbędne artykuły biurowe.
 • Kontakty z administracją budynku.
 • Współpraca ze wszystkimi działami i zespołem PLOT.
 • Kontakt z członkami stowarzyszenia i partnerami PLOT.
 • Ewidencja faktur i przekazywanie dokumentacji do księgowości.
 • Wystawianie faktur i not księgowych.
 • Obsługa pracy biura i spotkań.
 • Utrzymywanie porządku w biurze, przy swoim stanowisku pracy i opieka nad powierzonym sprzętem.
 • Dystrybucja materiałów promocyjnych dla hoteli i instytucji.
 • Przyjmowanie dostaw towarów i materiałów promocyjnych.
 • Podstawowa obsługa mediów społecznościowych (okazjonalnie).

 

Podstawowe narzędzia:

 • Oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje)
 • Poczta elektroniczna
 • CMS
 • Praca w chmurze

 

Co oferujemy:

 • umowę o pracę (możliwe inne formy zatrudnienia zgodne z oczekiwaniami kandydatki lub kandydata),
 • możliwość rozpoczęcia pracy w lutym 2023,
 • pracę w kameralnym, zgranym, energicznym zespole,
 • szkolenia tematyczne,
 • pakiet medyczny,
 • częsty kontakt z językami obcymi i ich praktyczne zastosowanie,
 • pracę w samym sercu miasta,
 • biuro znajduje się na pierwszym piętrze historycznego budynku.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę – etat w pełnym wymiarze godzin,
 • inne formy zatrudnienia w zależności od preferencji (do negocjacji).

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • referencje lub inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje (opcjonalnie),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Składanie ofert:

 • Oferty zawierające powyżej wskazane dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@plot.poznan.pl (temat wiadomości: Administracja i biuro PLOT) do 31 stycznia 2023.
 • Biuro PLOT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 • Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.
 • Z przyczyn formalnych rozpatrzone zostaną jedynie oferty, w których kandydat wyraził pisemnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rekrutacji. Danymi osobowymi kandydatów dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów, których oferty nie zostały przyjęte, zostaną trwale usunięte.

O pracodawcy:

 • Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) jest działającym od 2003 roku stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy i branżę turystyczną. Celem jej działania jest promocja turystyczna Poznania i jego okolic. Obecnie PLOT jest głównym realizatorem turystyki dla obszaru aglomeracji poznańskiej. Główne obszary działania PLOT to promocja turystyczna Poznania i aglomeracji poznańskiej, turystyka biznesowa, badania i rozwój rynku turystycznego oraz informacja turystyczna.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17. 
 • Przesłanie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą zostać także przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
 • Dane kandydatów nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej usługi doradztwa prawnego, informatyczne, hostingowe oraz dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz zakończenia postępowań związanych z ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie zostaną usunięte z bazy danych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • W sytuacji kiedy zakres przesyłanych danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy kandydat ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres biuro@plot.poznan.pl. Kandydat ma również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

WM, 22.12.2022

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook