A+ A-

Informacje o rekomendacji

Podstawowe informacje o rekomendacji i regulamin uzyskania rekomendacji. 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna na prośbę biur podróży i przewodników miejskich wprowadza system rekomendacji usług przewodnikich. Rekomendacja ma z jednej strony ułatwić wejście na rynek dla nowych przewodników miejskich, a z drugiej stanowić rekomendację dla partnerów PLOT, którzy poszukują przewodników w aglomeracji poznańskiej.

Aby otrzymać rekomendację PLOT należy spełnić nastepujące warunki:

  1. ukończyć 18 lat;
  2. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
  3. posiadać minimum wykształcenie średnie.
  4. uzyskać poztywną rekomendację od komisji powoływanej przez PLOT.

 

Aby otrzymać pozytywną rekomendację od komisji powołanej przez PLOT należy:

1. wykazać się wiedzą merytoryczną i zaliczyć test pisemny i ustny.

2. wykazać się wiedzą praktyczną i wykazać się w terenie umiejętnością oprowadzania grup.

 

 W celu uzyskania rekomendacji wymagane jest pozytywne zaliczenie obu części.

Uzyskanie rekomendacji uprawnia osobę zdającą do posługiwania się tytułem rekomndowaneego przewodnika PLOT.

 

Uzyskanie rekomendacji jest dobrowolne, nie wiąże się z otrzymaniem żadnych specjalnych przywilejów  i nie narusza zasad wolnego dostępu do rynku usług przewodnickich.

 

Regulamin rekomendacji wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Facebook

Facebook