A+ A-

Wycieczki z programu Poznaj Polskę w Poznaniu i okolicy

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program dofinansowania wycieczek szkolnych realizowanych na terenie Polski. Wymagana jest wizyta w określonych punktach edukacyjnych, wśród których znalazły się obiekty z Poznania i okolicy.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Dofinansowanie mogą otrzymać wycieczki dzieci i młodzieży z 3 grup wiekowych:

  • klasy I-III szkół podstawowych,
  • klasy IV-VIII szkół podstawowych
  • szkoły ponadpodstawowe.

W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

Wnioski będzie można składać do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

 

Aby otrzymać dofinansowanie, w programie wycieczek muszą  znaleźć się atrakcje zamieszczone w wykazie ministerstwa.

 

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 


Katedra Poznańska (Fot. R. Maciejewski), Pałac w Rogalinie (Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie), Zamek w Kórniku (Fot. Z. Nowakowski).

 

Atrakcje turystyczne Poznania i okolic, które znalazły się w wykazie punktów edukacyjnych programu Poznaj Polskę:

 

Poznań
Kórnik
Rogalin
Szamotuły
Szreniawa

Zapraszamy do Poznania!

Zdjęcie główne Pałac w Rogalinie (Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook