A+ A-

Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Siedzibą Muzeum Martyrologii Wielkopolan jest Fort VII - Colomb, jeden z 18 fortów dawnej „Twierdzy Poznań”. Stała ekspozycja upamiętnia martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej.

Fort VII – Colomb powstał w latach 1876-1880. Do 1918 roku pełnił ważną rolę w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy.

Po zajęciu Wielkopolski przez Niemców w 1939 r. w miejscu tym utworzono pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – „Konzentrationslager Posen”. W późniejszym czasie nazwa obozu była dwukrotnie zmieniana, początkowo na obóz przejściowy, a następnie na więzienie policji bezpieczeństwa i obóz pracy wychowawczej. W 1939 r. w jednej z remiz artyleryjskich dokonano pierwszej masowej egzekucji ludności cywilnej z wykorzystaniem gazu. Obóz funkcjonował do 1944 r., zaś w latach 1944-1945 działała fabryka „Telefunken” produkująca radiostacje na potrzeby niemieckiego wojska.

Mieszczące się w Forcie VII Muzeum zajmuje się dokumentowaniem historii obozu koncentracyjnego, przede wszystkim zaś jego więźniów, Wielkopolan. Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty ukazujące ich historię, takie jak dokumenty, korespondencję, zdjęcia, rysunki i przedmioty osobiste. Obecnie prezentowanych jest pięć wystaw poświęconych martyrologii Wielkopolan w okresie II wojny światowej.

DODAJ DO WYCIECZKI
Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII
al. Polska 1
Poznań

www.wmn.poznan.pl

facebook.com/muzeumfort7

tel. +48 61 848 31 38
Godziny otwarcia
wtorek:10:00 - 17:00
środa:10:00 - 17:00
czwartek:10:00 - 17:00
piątek:10:00 - 17:00
sobota:10:00 - 17:00
niedziela:10:00 - 16:00
Ceny biletów
bilet normalny: 6zł
bilet ulgowy: 3zł

informacje dodatkowe:
Z Poznańską Kartą Turystyczną wstęp bezpłatny. We wtorki wstęp bezpłatny.

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook