A+ A-

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Potężna sylwetka gotyckiego kościoła farnego z wysoką wieżą stanowi element dominujący w panoramie miasta. Do zwartej bryły kościoła przylega od zachodu 62-metrowa wieża zwieńczona wczesnobarokowym hełmem. Zachowały się późnogotyckie, uskokowe szczyty kościoła, ozdobione sterczynami, płycinami i przezroczami. Z zewnątrz kościół opięty jest wielouskokowymi szkarpami.

Czas powstania kościoła nie jest dokładnie znany. Prawdopodobnie budowę podjęto zaraz po drugiej lokacji miasta w 1393 r., pierwsza wzmianka z 1421 r. mówi o fundacji jednego z ołtarzy. Pierwotnie kościół nie miał wieży, którą dostawiono w końcu XVI w. Ołtarz główny zbudowano w 1892 r. z wykorzystaniem późnobarokowych rzeźb Piotra i Pawła. Centralnie osadzono w nim kopię obrazu Tycjana Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny z oryginału z kościoła Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji.
Przy murze kościelnym stoi barokowa, kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1734 r. W lipcu 2009 roku w wyniku badań nad poszukiwaniem polichromii, na ścianie tarczowej i fragmencie sklepienia nad ołtarzem, odkryto polichromię sklepienną z 1517 roku. Kościół odrestaurowano w 2010 roku.

DODAJ DO WYCIECZKI
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie
ul. Farna 9
Śrem

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook