A+ A-

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań o turystyce

Tegoroczna edycja Forum Gospodarczego Metropolii Poznań będzie nosiła tytuł "Potencjał turystyczny do zagospodarowania" i odbędzie sie 19 kwietnia 2016 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Przyszłość Poznańskiej metropolii i jej potencjał turystyczny to główne zagadnienia tegorocznej dziewiątej edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań.

W części inauguracyjnej Forum władze samorządowe metropolii będą rozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorców czy możliwe jest wypracowanie wspólnej wizji przyszłości regionu. Dyskusja prowadzona będzie w kontekście raportu o polskich metropoliach, którego wnioski przedstawi w prowadzeniu do dyskusji główny doradca ekonomiczny PwC profesor Witold Orłowski.

Druga część FGMP zatytułowana „Potencjał turystyczny metropolii Poznań do zagospodarowania” poświęcona będzie możliwościom inwestycyjnych regionu w obszarze gospodarki turystycznej oraz ocenie potencjału i atrakcyjności turystycznej.

Paneliści debatować będą jak wykorzystać naturalny potencjał i walory regionu dla rozwoju branży turystyczno-rekreacyjnej na obszarze metropolii. Spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania; co należy zrobić by w regionie powstawały nowe obiekty rekreacyjne, pola golfowe, aquaparki?; czy mamy szanse na powstanie nowych miejsc wypoczynku mieszkańców  i wykreowanie atrakcji przyciągających turystów krajowych i zagranicznych?

Prowadzący dyskusje wspólnie z uczestnikami forum będą starać się zdefiniować podstawowe problemy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych. Zaprezentowane zostaną też przykłady innowacyjności rozwiązań w zarządzaniu projektami turystycznymi oraz współpracy na rzecz tworzenia produktów turystycznych.

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań to szczególne przedsięwzięcie stawiające sobie za cel stworzenie platformy do debaty nad kierunkami gospodarczego rozwoju dużych ośrodków miejskich. Konferencja organizowana jest od 2008 r. Co roku uczestniczy w niej kilkuset osób reprezentujących środowiska naukowe, samorządowe i gospodarcze. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych regionu.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, PARP, PAIZ, Unia Metropolii Polskich.

FGMP organizowane jest w ramach VI edycji Dni Przedsiębiorczości Poznań.

 

Więcej informacji i szczegółowy program forum dostępne na stronie: www.forumgospodarcze.com

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook