A+ A-

Poznań ma nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

8 maja 2017 roku decyzją Kapituły Programu do grona 238. osób uhonorowanych tytułem Ambasadora Kongresów Polskich dołączyło kolejnych 17, aktywnie zaangażowanych w pozyskiwanie i organizację międzynarodowych kongresów i konferencji w Polsce. Znajduje się wśród nich dwoje przedstawicieli świata nauki z Poznania: Prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej, profesor Joanna Józefowska i Prorektor ds. kadry i finansów Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Tadeusz Wallas.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną-Poland Convention Bureau oraz organizacje pozarządową Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Od 1998 roku przyczynia się do promocji Polski jako atrakcyjnego miejsca organizacji międzynarodowych konferencji i kongresów. Służy także udzielaniu wsparcia w procesie pozyskiwania takich imprez dla naszego kraju.

 

Tytuł honorowy Ambasadora Kongresów Polskich przyznawany jest osobom aktywnym w stowarzyszeniach międzynarodowych, które szczególnie w środowiskach zagranicznych szerzą wiedzę o atutach Polski oraz podejmują działania na rzecz goszczenia międzynarodowych wydarzeń w Polsce. W tym roku za dotychczasowie działania w tej dziedzinie wyróżniono, między innymi, profesor Joannę Józefowską z Politechniki Poznańskiej i profesora Tadeusza Wallasa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Profesor Joanna Józefowska od ponad 20. lat podejmuje inicjatywę organizacji międzynarodowych wydarzeń w Polsce. Do największych z nich należy zeszłoroczna 28. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych EURO 2016, która zgromadziła 2500 uczestników z ponad 70 krajów. Pani Profesor należy także do Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, zrzeszonego w Europejskim Towarzystwie Sztucznej Inteligencji (EurAI) i Europejskim Sojuszu dla Innowacji (EAI). Z kolei z inicjatywy profesora Tadeusza Wallasa w 2016 roku zorganizowano w Poznaniu 24. Światowy Kongres Nauk Politycznych IPSA. Wydarzenie zgromadziło 2600 uczestników z 99. państw świata. Naukowiec należy także do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zrzeszonej w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz od 2000 roku zaangażowany jest w organizację cyklicznej konferencji "Europa XXI wieku".

 

Uroczyste wręczenie dyplomów i spotkanie z laureatami odbędzie się podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 14 września br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych, jak i przy organizacji międzynarodowych wydarzeń.

 

 

 

Źródło:www.pot.gov.pl; materiały własne

MD, 12.05.2017

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook