A+ A-

Linie turystyczne 0 i 100

Linie turystyczne tramwajowa nr 0 i autobusowa 100 funkcjonują w sezonie letnim, w weekendy. Tramwaj i autobus odjeżdżają co godzinę między 13.00 a 17.00. Każda linia ma inną trasę przejazdu, co pozwala na zwiedzenie najciekawszych zakątków miasta. Dodatkową atrakcją jest odtwarzane podczas przejazdu nagranie informujące o zabytkach i historii miasta. Ponadto motorniczy i konduktorzy ubrani będą w historyczne mundury.

 W sezonie letnim funkcjonują następujące linie:

1. Linia tramwajowa nr 0, w zależności od godziny przejeżdżająca dwiema trasami - "Śladami tramwajów poznańskich" (g. 13. 15. i 17.) oraz "Poznaj Poznań z okien zabytkowej bimby" (g. 14. i 16.).

2. Linia autobusowa nr 100 "Poznaj Poznań z okien zabytkowego pojazdu" (kursuje co godzinę od 13. do 17.).

ATRAKCJE NA LINIACH TURYSTYCZNYCH

1. Historyczne umundurowanie motorniczych i konduktorów

Aby zapewnić odpowiedni klimat i oprawę linii turystycznych postanowiono wyposażyć osoby obsługujące linie turystyczne w historyczne umundurowanie. Wzorowane jest ono na mundurze który obowiązywał w poznańskim MPK w latach 70-tych. Na podstawie tego wzoru uszytych zostało 25 sztuk historycznych kompletów mundurów dla członków KMPS obsługujących co niedzielę linie turystyczne nr 0 i 100. Uzupełnieniem stylowego stroju są historyczne torby konduktorskie uszyte na podstawie istniejących wzorów, dzięki wiedzy i umiejętnościom pracowników warsztatów zajezdni przy ul. Gajowej.

2. Zabytkowe tabliczki przystankowe

Wykonanie 3 zabytkowych tablic przystankowych wzorowanych na tablice z 1880 roku było możliwe dzięki wyszukaniu w Archiwum Państwowym w Poznaniu oryginalnych rysunków technicznych. Tablice pojawią się na zabytkowym budynku zajezdni przy ul. Gajowej (gdzie znajduje się przystanek początkowy linii turystycznych), na Starym Rynku przy Centrum Informacji Miejskiej oraz na budynku Muzeum MPK Poznań Sp. z o.o. na terenie zajezdni przy ul. Głogowskiej.

3. Ulotki informacyjne

Wydane zostały w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zawierają informacje o trasach turystycznych i rozkładzie jazdy linii nr 0 i 100.

 


Komentarz turystyczny emitowany będzie podczas kursów na liniach turystycznych. Celem realizacji nagrań jest umożliwienie mieszkańcom miasta i turystom uzyskania informacji o historii, zabytkach i atrakcjach Poznania podczas przejazdu zabytkowymi pojazdami.4. Nagrania krajoznawcze

Za przygotowanie nagrań krajoznawczych odpowiedzialny był Urząd Miasta Poznania. Prace koordynowane były przez Biuro Programu "Trakt Królewsko - Cesarski".

Kluczową kwestią było przygotowanie tekstu komentarza krajoznawczego, który w ograniczonym czasie, narzuconym przez tempo jazdy pojazdów, pozwoliłby zaprezentować najważniejsze i najciekawsze zabytki i obiekty współczesne, jak również fakty z historii miasta i jego najznamienitszych mieszkańców. Przy opracowywaniu tekstu Biuro podjęło współpracę z Kołem Przewodników PTTK, korzystając z wieloletniego doświadczenia jego członków w oprowadzaniu wycieczek po mieście. Nad zawartością merytoryczną tekstu czuwał prezes Koła pan Stefan Żurek.

Mając na uwadze wzrastającą ilość turystów zagranicznych odwiedzających Poznań, komentarz został nagrany również w wersjach obcojęzycznych: angielskiej i niemieckiej. Powstały dwie ścieżki dźwiękowe: polsko - angielska i polsko- niemiecka. Każda ze ścieżek podzielona jest na utwory odpowiadające poszczególnym odcinkom przejazdu, co pozwala na dostosowanie odtwarzania komentarza do tempa jazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest również dostosowanie komentarza do trasy przejazdu w przypadku zmiany jej przebiegu.

Nagranie i produkcja ścieżki dźwiękowej powierzone zostały Pani Irenie Goszczyńskiej, realizatorce dźwięku Radia Merkury. Do realizacji nagrania swoich głosów użyczyli pan Michał Kaleta, czytający wersję polskojęzyczną, pan Błażej Oczkowski, czytający wersję anglojęzyczną i pan Maciej Zwanzig czytający wersję niemieckojęzyczną.

Więcej: www.poznan.pl

 

 

 

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook