A+ A-

Ochrona prawna

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna informuje o uzyskaniu świadectwa ochronnego na wspólny znak towarowy "Poznań za pół ceny", nr R-248492, stwierdzającego udzielenie prawa ochronnego.

Tym samym w przypadku ewentualnych naruszeń prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, w szczególności nieuprawnionego używania nazwy "Poznań za pół ceny", będą przedsiębrane kroki prawne celem usunięcia naruszeń, a także uzyskania odszkodowania za powstałe szkody.

 

Wszystkie materiały graficzne (ulotki, plakaty, banery itp.) dostarczane partnerom akcji są objęte ochroną prawną i stanowią integralną całość. Nie dopuszcza się jakichkolwiek modyfikacji w dostarczonych materiałach.

 

Podczas trwania akcji prowadzony jest monitoring naruszeń regulaminu oraz nieuprawnionego wykorzystania znaku towarowego akcji.

 

Wszelkie nieprawidłowości można także zgłaszać na adres: polceny@plot.poznan.pl.

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook