A+ A-

Poznańska Karta Turystyczna od A-Z

Odkryj Poznań z Poznańską Kartą Turystyczną! To najlepszy i najtańszy sposób, aby poznać nasze miasto i okolice. Wstęp wolny lub zniżka do prawie 200 atrakcji turystycznych, restauracji,  bezpłatna komunikacja miejska - to niepowtarzalna okazja pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze. Karta dostępna jest w trzech wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej w opcji normalnej i ulgowej z komunikacją miejską lub bez.

 

Poznańska Karta Turystyczna oferuje m.in.: 

 • bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
 • wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu,
 • zniżki w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
 • zniżki do Palmiarni i Zoo,
 • zniżki w restauracjach.

 

Warunki korzystania z Poznańskiej Karty Turystycznej:

 • Karta jest imienna (podpis posiadacza na awersie) i jest ważna tylko po wpisaniu imienia i nazwiska oraz daty rozpoczęcia korzystania z Karty.
 • Karty nie można udostępniać osobom trzecim i  jest ona  ważna z dowodem tożsamości.
 • Ważność Karty jest liczona od daty wpisanej na Karcie. W przypadku korzystania z atrakcji poza Poznaniem, Karta jest ważna 1 dzień dłużej niż wynika to z daty wypisanej na Karcie.
 • Karta jako bilet sieciowy jest ważna do godziny 24 ostatniego dnia ważności Karty (1, 2 lub 3 dni).
 • Karta jako bilet sieciowy jest ważna na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w strefach A, B, C i D (szczegółowy wykaz linii dostępny TUTAJ).
 • Do Karty dołączona jest książeczka-przewodnik, w której zamieszczono informacje o atrakcjach, z których można skorzystać oraz o zniżkach i wstępach wolnych.
 • Z danej atrakcji można skorzystać tylko raz za równoczesnym okazaniem Karty i pozostawieniem vouchera znajdującego się na końcu książeczki-przewodnika. W przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty vouchery tracą ważność.

 

Osoby upoważnione do zakupu Poznańskiej Karty Turystycznej ulgowej:

 

a. z transportem

- dzieci i młodzież od lat 7 (od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia) do 18. roku życia
- dzieci i młodzież ucząca się od lat 7 (od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia) do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, posiadająca ważną legitymację uczniowską
- absolwenci szkół średnich, nie będący mieszkańcami Miasta Poznania ani miejscowości będących uczestnikami porozumień międzygminnych do 30 września roku, w którym ukończyli naukę, posiadający ważną legitymację szkolną
- studenci polscy posiadający ważną legitymację studencką
- seniorzy polscy posiadający ważną leg. emeryta lub rencisty;
- osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

 

b. bez transportu
- dzieci i młodzież od lat 7 (rok urodzenia) do 18. roku życia
- dzieci i młodzież ucząca się od lat 7 (rok urodzenia) do ukończenia 23. roku życia
- studenci polscy i zagraniczni posiadający ważną legitymację studencką
- seniorzy polscy posiadający ważną leg. emeryta lub rencisty, osoby powyżej 65. roku życia; 
- osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

 

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia (oświadczenie rodzica lub opiekuna) oraz seniorzy po ukończeniu lat 70. (ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek), zarówno z Polski jak i obcokrajowcy, mogą poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie.

 

Jak korzystać z Poznańskiej Karty Turystycznej:

 • wpisać imię i nazwisko
 • wpisać datę rozpoczęcia korzystania z Karty na awersie
 • Karta staje się ważna w dniu pierwszego użycia

 

Więcej informacji i spis wszystkich partnerów tutaj (klik, klik)

 

Natomiast cennik i spis miejsc, w których kupicie kartę tutaj (klik, klik)

 

 

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook