A+ A-

Informacje o rekomendacji

Podstawowe informacje o rekomendacji i regulamin uzyskania rekomendacji. 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna na prośbę biur podróży i przewodników miejskich wprowadza system rekomendacji usług przewodnikich. Rekomendacja ma z jednej strony ułatwić wejście na rynek dla nowych przewodników miejskich, a z drugiej stanowić rekomendację dla partnerów PLOT, którzy poszukują przewodników w aglomeracji poznańskiej.

Aby otrzymać rekomendację PLOT należy spełnić nastepujące warunki:

  1. ukończyć 18 lat;
  2. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
  3. posiadać minimum wykształcenie średnie.
  4. uzyskać poztywną rekomendację od komisji powoływanej przez PLOT.

 

Aby otrzymać pozytywną rekomendację od komisji powołanej przez PLOT należy:

1. wykazać się wiedzą merytoryczną i zaliczyć test pisemny i ustny.

2. wykazać się wiedzą praktyczną i wykazać się w terenie umiejętnością oprowadzania grup.

 

 W celu uzyskania rekomendacji wymagane jest pozytywne zaliczenie obu części.

Uzyskanie rekomendacji uprawnia osobę zdającą do posługiwania się tytułem rekomndowaneego przewodnika PLOT.

 

Uzyskanie rekomendacji jest dobrowolne, nie wiąże się z otrzymaniem żadnych specjalnych przywilejów  i nie narusza zasad wolnego dostępu do rynku usług przewodnickich.

 

W Poznaniu funkcjonuje prznajmniej kilka firm i organizacji, mających w swojej ofercie kursy na przewodnika miejskiego. Wiele z osób kończących kursy uzyskuje także rekomendację PLOT. Udział w szkoleniu nie jest konieczny, by przystąpić do egzaminu. Poniżej można znaleźć informacje o wynikach egzaminów na przewodnika rekomendowanego przez PLOT. Informacja obejmuje okres z lat 2016-2019, czyli cały okres, w jakim odbywały się egzaminy PLOT.

 

Organizator szkolenia Liczba osób podchodzących do egzaminu Liczba osób uzyskująca rekomendację PLOT % zdawalności
City Event Poznań
(dawniej CityGuides)
0 0 -
Koło przewodników PTTK Poznań 0 0 -
Kultour.pl
(ostatni kurs 2015/2016)
12 8 67
Fundacja VisitPoznan 22 13 59
Osoby bez szkolenia 1 0 0

 

Regulamin rekomendacji wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook