A+ A-

Rekomendowani przewodnicy PLOT

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna organizuje dobrowolne egzaminy dla przewodników miejskich, dzięki któremu można uzyskać rekomendację PLOT. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o rekomendacjach.

O rekomendacji PLOT

 

▶ Zapisy i kontakt

 

▶ Zakres meteriału

 

▶ Spis lektur

 

 

O rekomendacji PLOT

 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna na prośbę biur podróży i przewodników miejskich wprowadza system rekomendacji usług przewodnikich. Rekomendacja ma z jednej strony ułatwić wejście na rynek dla nowych przewodników miejskich, a z drugiej stanowić rekomendację dla partnerów PLOT, którzy poszukują przewodników w aglomeracji poznańskiej.

Aby otrzymać rekomendację PLOT należy spełnić nastepujące warunki:

 1. ukończyć 18 lat;
 2. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 3. posiadać minimum wykształcenie średnie.
 4. uzyskać poztywną rekomendację od komisji powoływanej przez PLOT.

 

Aby otrzymać pozytywną rekomendację od komisji powołanej przez PLOT należy:

 1. wykazać się wiedzą merytoryczną i zaliczyć test pisemny i ustny.
 2. wykazać się wiedzą praktyczną i wykazać się w terenie umiejętnością oprowadzania grup.

 

W celu uzyskania rekomendacji wymagane jest pozytywne zaliczenie obu części.

Uzyskanie rekomendacji uprawnia osobę zdającą do posługiwania się tytułem rekomndowaneego przewodnika PLOT, który jest potwierdzony identyfikatorem.

 

Uzyskanie rekomendacji jest dobrowolne, nie wiąże się z otrzymaniem żadnych specjalnych przywilejów  i nie narusza zasad wolnego dostępu do rynku usług przewodnickich.

 

W Poznaniu funkcjonuje prznajmniej kilka firm i organizacji, mających w swojej ofercie kursy na przewodnika miejskiego. Wiele z osób kończących kursy uzyskuje także rekomendację PLOT. Udział w szkoleniu nie jest konieczny, by przystąpić do egzaminu.

PobierzRegulamin

Powrót 🔼

 

Zapisy i kontakt

 

Najbliższy egzamin odbędzie się w niedzielę, 04 czerwca 2023 roku

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacje organizacyjne:

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie formularza i wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300 zł na rachunek: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, nr konta: 89 1020 4900 0000 8502 3101 1970, tytułem: Opłata za egzamin PLOT na przewodnika po Poznaniu imię nazwisko
 • Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez PLOT.
 • W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku braku możliwości organizacji egzaminu, opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania egzaminu w przypadku zbyt niskiej liczby uczestników.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować droga mailową na adres przewodnicy@plot.poznan.pl

Powrót 🔼

 

Zakres materiału

 

Przedstawiamy zakres materiału wymaganego na etapie weryfikacji wiedzy kandydata na rekomendowanego przewodnika miejskiego PLOT.

 

Zagadnienia ogólne:

 • Historia Polski na poziomie wiedzy z zakresu programu nauczania Liceum Ogólnokształcącego ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej (Wielkopolski);
 • Geografia Turystyczna Polski, wiedza z zakresu geografii Polski na poziomie programów nauczania Liceum Ogólnokształcącego;
 • Zarys historii kultury w Polsce;
 • Zarys historii sztuki i architektury w Europie, w tym w szczególności w Polsce;
 • Główne walory i destynacje oraz organizacja turystyki kulturowej w Polsce, w tym w szczególności turystyki miejskiej;
 • Etyka przewodnictwa turystycznego;
 • Klasyczna i nowoczesna metodyka i technika prowadzenia wycieczek; 
 • Zasady bezpieczeństwa w turystyce miejskiej;
 • Przepisy prawne odnoszące się do usług przewodnika;
 • Zagadnienia psychologii i socjologii grupy turystycznej.
 

Zagadnienia szczegółowe:

 • Historia miasta Poznania na tle historii Polski;
 • Kultura i sztuka miasta Poznania: historyczny rozwój i współczesność;
 • Poznań współcześnie: społeczeństwo, instytucje, infrastruktura;
 • Geografia turystyczna Poznania i aglomeracji, w tym topografia miasta i strefy podmiejskiej;
 • Prowadzenie wycieczek o różnym profilu i w różnorodnych miejscach i obiektach Poznania;
 • Współpraca w zespołach obsługujących ruch turystyczny i pakietach turystycznych; 
 • Trasy tematyczne w Poznaniu, obiekty szlaków turystycznych w Poznaniu;
 • Turyści w Poznaniu: profile grup turystycznych, najczęstsze zainteresowania, typowe zachowania;
 • Produkty turystyczne oraz podmioty organizujące turystykę w Poznaniu i okolicy;
 • Wybrane i ogłoszone na dany rok zagadnienia monograficzne, np. „Bambrzy Poznańscy”, „Poznański Czerwiec 1956”, „Twierdza Poznań”, „Kobiety Poznania”, 
 • „Powstanie Wielkopolskie”  – tematy mogą być powtarzalne przez szereg lat.
 

Zakres pytań w części teoretycznej ustnej:

 • Pytanie 1. Rozpoznanie 3 wylosowanych obiektów na mapie i prezentacja jednego z nich.

 • Pytanie 2. Obsługa grupy, wytyczanie trasy wycieczki i jej uzasadnienie, dostosowanie trasy do potrzeb klienta.

 • Pytanie 3. Prezentacja wylosowanego wątku tematycznego o Poznaniu (historia, kultura, życie codzienne, dzielnice Poznania itd.)

Czas trwania wypowiedzi na każde z pytań – 5 min.

Powrót 🔼

 

Spis lektur dla kandydatów na przewodników miejskich

 

1. Podręcznik podstawowy (metodyka i organizacja przewodnictwa):

 • Armin Mikos v. Rohrscheidt, Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Wyd. Kultour.pl / Proksenia, Poznań- Kraków 2014

2. Lektury dotyczące dziejów miasta i przewodnictwa w Poznaniu (wszystkie):

 • Atlas architektury Poznania, pod red. J. Pazdera, Poznań 2008.
 • Boras Z., Trzeciakowski L., W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918, Poznań 1974.
 • Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.
 • Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako destynacja turystyki kulturowej, pod. red. A. Mikosa v. Rohrscheidt, Kraków-Poznań 2011.
 • Poznań. Przewodnik po zabytkach i historii, pod  red. J. Pazdera, Poznań 2003, 2010.
 • Rezler M., Kalendarium poznańskie, Poznań 2003
 • Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991.
 • 30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny, praca zbiorowa pod red. A. Mikosa v.   Rohrscheidt, Poznań 2012. 

3. Lektury uzupełniające (wskazane na dany rok tytuły z serii poznańskich): 

 • Przewodniki IKS-a – m.in. „Stary Rynek", „Ostrów Tumski", „Zabytki bamberskie", 
 • „Fortyfikacje miejskie", „Malta", „Trakt królewsko-cesarski", „Dzielnica Zamkowa”…
 • Zabytki Poznania – m.in. "Kościół św. Małgorzaty", "Kościół św. Wojciecha", "Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan", "Pałac Górków"…

4. Literatura poszerzająca wiedzę i wzbogacająca komentarz kandydata na przewodnika miejskiego (wskazane na dany rok tytuły i/lub rozdziały): 

 • Biesiadka M., Gawlak A., Kucharski S., Wojciechowski M., Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.
 • Dzieje Poznania. T. 1 (do r. 1793) red. J. Topolski, Warszawa-Poznań 1988, t. 2 (1793 – 1945), pod red. J. Topolskiego, L. Trzeciakowskiego, Warszawa-Poznań 1994.
 • Kronika Miasta Poznania (numery monograficzne w poszczególnych rocznikach), Poznań 1990 – 2018.
 • Kwaśniewski K., Poznańskie legendy i nie tylko, Poznań 1994.
 • Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, Poznań 1998.
 • Marciniak P., Architektura i urbanistyka Poznania w czasach  PRL, Poznań 2010.
 • Motty M., Przechadzki po mieście, Warszawa 1957, Poznań 1999.
 • Ostrowska-Kębłowska Z., Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790-1880, Warszawa-Poznań 1982, Poznań 2009.
 • Pilarczyk Z., Obronność Poznania w latach 1253-1793, Poznań 1988. 
 • Plenzler A., Legendy Poznania, Poznań 2003.
 • Pleskaczyński A., Specyał T., Kryminalna historia Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008.
 • Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy, pod red. W. Łęckiego i P. Maluśkiewicza, Poznań 1998. 
 • Rezler M., Bogdanowski J., Poznań – miasto niepoznane, Poznań 2006.
 • Rezler M., Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90. latach, Poznań 2009.
 • Rezler M., Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych, Poznań 2011.
 • Skibiński S., Katedra poznańska, Poznań 2001.
 • Sobczak J., Kościoły Poznania, Poznań 2006.
 • Trzeciakowscy M. i L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Poznań 1982.
 • Wielka Księga Miasta Poznania, pod red. K. Matusiaka, Poznań 1994.
 • Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1983.
 • Zakrzewski Z., Ulicami mojego Poznania, Poznań 1985.

5. Lektura dotycząca aktualnych wydarzeń

 • Wybrana przez kandydata aktualna prasa poznańska, informacje lokalnej telewizji i radia (WTK, TVP3, Gazeta Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski, Radio Poznań oraz inne).

Powrót 🔼

WM, 25.03.2022

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook