A+ A-

Regulamin zawodów

Jak będą oceniani zawodnicy? O co walczą? O tym dowiecie się tutaj.

13 grudnia 2014, Scena Główna - Stary Rynek

 

Speed Ice Carving

 

 1. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby Lodowej jest Miasto Poznań.
 2. W konkursie uczestniczyć mogą tylko osoby wcześniej zarejestrowane i dopuszczone do udziału.
 3. Konkurs Speed Carving odbędzie się 13 grudnia i potrwa od godziny 10:00 do 17:30.
 4. Tematyka prac w konkursie będzie narzucona przez Organizatora.

 

Zasady Speed Carving:

 • Uczestnicy konkursu wykonywać będą rzeźby na scenie głównej na Starym Rynku.
 • Uczestnicy konkursu będą rywalizować na scenie od 10.00 do 17:30.
 • Projekty rzeźb będą przygotowane przez organizatora konkursu.
 • Każdy uczestnik może zobaczyć projekty w dniu zawodów, przed rozpoczęciem konkursu.
 • Aby wykonać rzeźbę, zawodnik otrzyma blok lodu o wymiarach 1m x 0,5m x 0,25m, piłę elektryczną oraz piłę z prowadnicą carvingową.
 • Dopuszczalne jest używanie jednego dłuta do wykonania detali.
 • Konkurenci losować będą projekt przed wejściem na scenę.
 • Zawodnicy kończą swoją pracę po regulaminowym czasie w rundzie - 25 minut.
 • W rundzie finałowej zawodnicy na wykonanie rzeźb będą mieli – 35 minut.
 • Tylko jeden zwycięzca zostanie wyłoniony z każdej trzy-i dwu-osobowej grupy.
 • Po podsumowaniu wszystkich etapów zostanie wybrany zwycięzca IX Festiwalu Rzeźby Lodowej w Poznaniu.
 • Zwycięzca każdej grupy oraz zwycięzca konkursu zostaną wybrani przez jury.

 

 

14 grudnia 2014, Stary Rynek

 

Konkurs główny

 

 1. Konkurs główny odbędzie się 14 grudnia i potrwa od godziny 8:00 do 17:00, zgodnie z ogłoszeniem organizatora.
 2. W konkursie głównym uczestniczą zespoły dwuosobowe.
 3. Tematyka prac w konkursie, który odbędzie się 14 grudnia, jest dowolna.
 4. Oceny rzeźb dokona jury konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • pierwsze wrażenie – 20 punktów
 • wykorzystanie lodu i umiejętności techniczne – 30 punktów
 • projekt i kompozycja (proporcje i symetria, projekt i kompozycja, dbałość o detale) – 40 punktów
 • kreatywność i oryginalność projektu – 10 punktów
 • SUMA: 100 punktów

 

Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia:

 • maks. wysokość rzeźby – 3 m
 • zakaz korzystania z urządzeń numerycznych, frezarek, tokarek oraz przecinarek mechanicznych do płytek
 • zakaz korzystania z uprzednio przygotowanych materiałów
 • zakaz reklamowania firm, które nie są sponsorami festiwalu (zakaz umieszczania plakatów reklamowych, rozpowszechniania materiałów promocyjnych, ulotek itp.)
 • wszystkie elementy rzeźby muszą być wykonane z lodu, zakaz korzystania z jakichkolwiek innych dekoracji w postaci wstążek, tkanin itp.
 • zakaz umieszczania napisów na rzeźbach.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

 1. miejsce – 1 500 euro
 2. miejsce – 1 000 euro
 3. miejsce – 500 euro

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook