A+ A-

Luboń - warto zobaczyć

Historia Lubonia wiąże się z rozwojem przemysłu w XIX i XX wieku. Z tym miejscem związanych też było wiele postaci ważnych dla regionu i kraju: August Cieszkowski, Hipolit Cegielski, dr Roman May, Cyryl Ratajski, architekt Hans Poelzig czy bł. Edmund Bojanowski. Natomiast w czasie II wojny światowej hitlerowcy utworzyli tu obóz pracy. Zapraszamy do odwiedzin miejsc związanych z ludźmi i historią.


Dni Lubonia 2016 - program | Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Luboński Szlak Architektury Przemysłowej | Warto zobaczyć | Jak dojechać? | Więcej informacji

 


 

 

Kościół św. Barbary przy pl. Edmunda Bojanowskiego

Dawną świątynię ewangelicką zrealizowano w latach 1908-1912 w centrum powstającego od 1905 roku na żabikowskich polach kompleksu budynków przeznaczonych dla osadników niemieckich. Po drugiej wojnie światowej przekazano ją rzymskokatolickiej parafii św. Barbary, mieszczącej się wcześniej w przyklasztornej kaplicy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

Kaplica bł. Edmunda Bojanowskiego przy rynku żabikowskim

Dobudowano ją w 1922 roku do gmachu z lat 1908-1910 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, wcześniejszego domu gminnego oraz szpitala. W kaplicy umieszczono sarkofag z prochami bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), działacza religijnego, literata, twórcy bibliotek wiejskich i założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

 

Zabudowa kompleksu dawnej kolonii w Żabikowie przy pl. Edmunda Bojanowskiego i pobliskich ulic

Za pośrednictwem Komisji Kolonizacyjnej od 1905 roku na żabikowskich polach realizowano kompleks budynków przeznaczony dla osadników niemieckich. Składał się on ze świątyni, szkoły ewangelickiej, domu gminnego, poczty, apteki, szpitala, willi lekarza, sklepów, restauracji oraz kilkudziesięciu domków jednorodzinnych.

 

 

Zabudowa dawnego folwarku hrabiego Augusta Cieszkowskiego

W dniu 14 października 1863 roku kupił on osadę młyńską w Żabikowie. W latach 1870-1876 na terenie folwarku funkcjonowała Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była to pierwsza i jedyna polska wyższa uczelnia w zaborze pruskim. Jej likwidację wymusiły władze niemieckie, uznając szkołę za kuźnię patriotów. Do dzisiaj zachował się budynek akademicki (ul. Powstańców Wielkopolskich), dom włodarza oraz obora ze stajnią (ul. Puszkina).

 

Kowbojskie Miasteczko, Country Club Luboń

Mieszczący się przy ulicy Kwiatowej 30 obiekt swym wyglądem przypomina kowbojską osadę z początków tzw. Dzikiego Zachodu. Został stworzony przez miłośników muzyki country i kowbojskiego stylu bycia, aby mogli tu mile spędzać swój wolny czas.
Miejsce to, jako atrakcja turystyczna jest ogólnodostępne w wyznaczonych dniach i godzinach - informacje na stronie: www.country.poznan.pl

 

Muzeum  Martyrologiczne w Żabikowie (ul. Niezłomnych)

W latach II wojny światowej w Żabikowie utworzono obóz pracy dla ludności żydowskiej, wykorzystywanej w latach 1941-1942 do budowy autostrady Frankfurt na Odrą-Łódź. Natomiast wiosną 1943 roku rozpoczęto translokację obozu karno-śledczego z poznańskiego Fortu VII do nowego miejsca w Żabikowie. Trwała ona do wiosny 1944 roku. Na terenie byłego obozu znajduje się pomnik upamiętniający pomordowanych „Nigdy wojny” autorstwa rzeźbiarza Józefa Gosławskiego. Więcej informacji >>

 
 
Opracowano na podstawie www.lubon.pl, fot. Przymysław Maćkowiak
 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook